Sains - Halaman 2
Jika anda melihat Elemen Jadual Berkala, anda boleh melihat banyak bahan yang membentuk persekitaran. Sangat menakjubkan untuk mengetahui bahawa semuanya terdiri daripada unit kecil yang dikenali sebagai molekul. Molekul ini...
Kebanyakan bahan organik yang diperlukan oleh organisma dicipta daripada produk fotosintesis. Fotosintesis melibatkan penukaran tenaga cahaya kepada tenaga yang boleh digunakan oleh sel, terutamanya tenaga kimia. Dalam tumbuh-tumbuhan dan alga,...
Definisi Mengikut Kamus Oxford, keyakinan adalah "perasaan bergantung atau kepastian," sementara kesombongan digambarkan sebagai "agresif tegas atau gagah". Penjelasan Sebenarnya kita semua mempunyai sedikit kesombongan dan kepercayaan diri kita, dan,...
Sisihan piawai dan varians adalah ukuran statistik penyebaran Sisihan piawaiPerbezaanFormula Matematik Akar Square Varians Purata kuadrat penyimpangan bagi setiap nilai dari min dalam sampel. Simbol Huruf Yunani sigma - σ...
Stalaktit dan stalagmit adalah jenis deposit mineral yang terdapat dalam gua yang terakru melalui proses penyelesaian dan pemendapan. Stalactites hang bawah dari siling gua, sedangkan stalagmites meningkat ke atas dari...
Octopus dan Cecair kedua-duanya adalah kaki kepala akuatik GuritaSotongShell Octopi tidak mempunyai tulang atau kaku pada badan mereka Squid memiliki struktur sengit yang dikenali sebagai pen, yang bertindak seperti tulang...
The spinosaurus adalah dinosaur karnivor terbesar dan hidup berjuta-juta tahun sebelum tyrannosaurus. Spesies tyrannosaurus yang paling terkenal ialah T-Rex. Lebih daripada 30 spesimen T. rex telah dijumpai, beberapa di antaranya...
Kelajuan adalah kadar perubahan gerakan, iaitu jarak yang dipindahkan oleh objek dalam waktu yang ditentukan tanpa mengira arah. Kelajuan adalah kelajuan dengan hala tuju. Kelajuan adalah kuantiti skalar manakala halaju...
Slug dan siput pada umumnya dibezakan oleh kehadiran cangkang luaran yang besar di bahagian belakang siput. Siput dan siput keduanya SlugSiputPengenalan Slug adalah nama biasa yang biasanya digunakan untuk sebarang...
Bahagian sel adalah penting untuk organisma berkembang, tetapi apabila sel membahagikannya mesti meniru yang ReplikasiTranskripsiTujuan Tujuan replikasi adalah untuk memulihara seluruh genom untuk generasi akan datang. Tujuan transkripsi adalah untuk...