KB vs MB

KB dan kB rujuk kepada kilobyte - satu unit maklumat atau simpanan komputer sama dengan 1,024 bait (210) atau 1,000 bait (103), bergantung kepada konteks.

MB merujuk kepada megabyte - satu unit maklumat atau storan komputer sama dengan 1,048,576 bait (220) atau 1,000,000 bait (106), bergantung kepada konteks. A megabyte mempunyai kira-kira 1,000 (atau 1,024 tepat) kilobyte.

Carta perbandingan

KB berbanding carta perbandingan MB
KBMB
Berdiri untuk Kilobyte Megabyte

Kandungan: KB vs MB

 • 1 Perbezaan antara kB dan kb, MB dan Mb
 • 2 Semua unit jumlah maklumat
 • 3 Kbps berbanding Mbps dan Unit Kadar Data Lain
 • 4 Rujukan

Perbezaan antara kB dan kb, MB dan Mb

kb adalah kilobit dan kB adalah kilobyte. Walaupun MB adalah megabyte, Mb merujuk kepada Megabits. 1 byte mempunyai 8 bit. Saiz fail biasanya dinyatakan dalam KB dan MB manakala kb dan Mb sering digunakan untuk menyatakan kelajuan pemindahan data (seperti penghala wayarles 54 Mbps atau kelajuan sambungan 3G atau 4G).

Semua unit jumlah maklumat

Sedikit adalah unit maklumat terkecil. Ia sama ada 0 atau 1. Satu byte adalah unit terkecil seterusnya, dan sama dengan 8 bit. Semua unit maklumat yang lain diperoleh dari bit dan bait, dan mewakili sejumlah bit (atau bait).

Setiap unit mengandungi awalan dan akhiran. Akhiran menandakan sama ada unit mewakili bit atau bait; awalan ini menunjukkan berapa banyak bit / bait yang disampaikan. Terdapat dua jenis awalan:

 • Kilo-, mega-, giga-, tera-, peta-: ini adalah awalan yang paling banyak digunakan. Mereka menandakan agregasi dalam unit 1,000.
  • Kilo- adalah 10001
  • Mega- adalah 10002 iaitu, 1 juta
  • Giga- adalah 10003 iaitu, 1 bilion
  • Tera ialah 10004 iaitu, 1 trilion
  • Peta- adalah 10005 iaitu, 1 quadrillion
 • Kibi-, mebi-, gibi-, tebi-, pebi-: awalan ini menunjukkan pengagregatan dalam unit 1024. Sejak pengkomputeran menggunakan sistem binari, jumlah untuk unit penyimpanan selalu berkuasa 2.1024 adalah 210.
  • Kibi- 10241
  • Mebi- 10242
  • Gibi adalah 10243
  • Tebi- 10244
  • Pebi- 10245

Memohon corak ini kita dapat melihatnya

Unit Asas Kuasa Nilai
Kilobit (Kb atau kb) 1000 1 1000 bit
Megabit (Mb) 1000 2 10002 bit; atau 1000 kilobit
Gigabit (Gb) 1000 3 10003 bit; atau 1000 megabit
Terabit (Tb) 1000 4 10004 bit; atau 1000 gigabit
Kilobyte (KB atau kB) 1000 1 1000 bait
Megabyte (MB) 1000 2 10002 bait; atau 1000 kilobytes
Gigabyte (GB) 1000 3 10003 bait; atau 1000 megabait
Terabyte (TB) 1000 4 10004 bait; atau 1000 gigabait
Kibibyte (KiB) 1024 1 1024 bait
Mebibyte (MiB) 1024 2 10242 bait; atau 1024 kibibit
Gibibyte (GiB) 1024 3 10243 bait; atau 1024 mebibytes
Tebibyte (TiB) 1024 4 10244 bait; atau 1024 gibibytes


Kbps vs Mbps dan Unit Kadar Data Lain

Unit kadar data diwakili sebagai maklumat sesaat. Sebagai contoh, Kilobit sesaat menggunakan simbol kbps, kbit / s atau kb / s; Kilobytes sesaat ditulis sebagai kB / s dan Mbps bermaksud Megabit sesaat.

Notasi berikut konvensyen ini:

 • Gunakan huruf kecil b untuk bit dan huruf besar B untuk bait. contohnya. MB / s adalah megabait sesaat dan Mbps adalah megabit sesaat.
 • K bermaksud kilo dan boleh digunakan dalam kes atas atau bawah. M bermaksud mega, G untuk giga, T untuk tera. Jadi 1 Gbps adalah 1 gigabit sesaat. Unit-unit ini diagregatkan dalam gandaan 1000.
 • Ki bermaksud kibi, jadi KiB / s adalah kibibit sesaat sementara Kib / s atau Kibit / s adalah kibibit sesaat. Begitu juga Mi adalah Mebi, Gi for Gibi, dan Ti for Tebi. Unit-unit ini diagregatkan dalam kuasa 2, khusus 210.
Simbol Nama bit per saat
bit / s bit per saat 1
B / s bait sesaat 8
kbit / s kilobit sesaat 1,000
Kibit / s kibibit sesaat 1,024
kB / s kilobyte sesaat 8,000
KiB / s kibibyte sesaat 8,192
Mbit / s megabit sesaat 1,000,000
Mibit / s mebibit sesaat 1,048,576
MB / s megabyte sesaat 8,000,000
MiB / s mebibyte sesaat 8388608
Gbit / s gigabit sesaat 1,000,000,000
Gibit / s gibibit sesaat 1,073,741,824
GB / s gigabait sesaat 8,000,000,000
GiB / s gibibyte sesaat 8,589,934,592
Tbit / s terabit sesaat 1,000,000,000,000
Tibit / s tebibit sesaat 1,099,511,627,776
TB / s terabyte sesaat 8,000,000,000,000
TiB / s tebibyte sesaat 8,796,093,022,208

Rujukan

 • http://en.wikipedia.org/wiki/Kilobyte
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Data-rate_units