Apakah Kesamaan dan Perbezaan Antara Mitosis dan Meiosis

Persamaan dan perbezaan utama antara mitosis dan meiosis adalah kedua-duanya Mitosis dan Meiosis adalah dua bahagian sel yang berlaku dalam sel eukariotik dan kedua-duanya bermula dari sel induk diploid. Tetapi, mitosis menghasilkan dua sel anak perempuan diploid yang secara genetik identik dengan sel induk manakala meiosis menghasilkan empat sel anak perempuan haploid yang tidak sama dengan sel induk secara genetik. 

Selanjutnya, semasa pertumbuhan dan pembangunan, mitosis menghasilkan banyak sel dalam organisma berbilang selular manakala semasa pembiakan, meiosis menghasilkan sel-sel seksual. Lebih banyak lagi, terdapat banyak persamaan dan perbezaan lain antara mitosis dan meiosis, yang terperinci di sini selepas pengenalan ringkas terhadap mitosis dan meiosis.

KANDUNGAN

1. Gambaran Keseluruhan dan Perbezaan Utama
2. Apa itu Mitosis 
3. Apakah Meiosis?
4. Kesamaan Antara Mitosis dan Meiosis
5. Side by Side Comparison - Mitosis vs Meiosis dalam Borang Tabular
6. Ringkasan

Apakah Mitosis??

Mitosis adalah sejenis pembahagian sel yang menghasilkan dua sel anak perempuan yang genetiknya sama dengan sel induk. Fasa mitosis berlaku melalui empat peringkat iaitu prophase, metafase, anaphase dan telofase. Tambahan pula, cytokinesis melengkapkannya dengan menghasilkan dua sel anak perempuan yang genetik identik dengan sel induk.

Rajah 01: Mitosis

Prophase adalah fasa mitosis pertama; semasa fasa ini, centrosom berhijrah ke dua tiang sel, membran nuklear akan hilang, mikrotubul mulai berkembang, kromosom akan membengkokkan lebih banyak dan berpasangan dengan satu sama lain dan kakak kromatid menjadi kelihatan. Metaphase adalah fasa kedua mitosis di mana kromosom bersatu di plat metaphase dan microtubules bersambung dengan centromeres setiap kromosom secara berasingan. Semasa anaphase, kakak kromatid berpecah sama rata dan berasingan untuk berpindah ke arah kedua tiang. Microtubules membantu menarik kromatid kakak ke arah dua tiang. Telophase adalah fasa terakhir pembahagian nuklear. Di sini, dua nukleus baru terbentuk, dan kandungan sel dibahagikan di antara dua sisi sel. Akhirnya, semasa sitokinesis, sitoplasma sel membahagikan dua sel individu baru.

Apa itu Meiosis??

Meiosis adalah sejenis pembahagian sel yang berlaku semasa pembentukan gamet. Ia menghasilkan empat sel anak perempuan dari sel induk. Sel induk diploid dibahagikan kepada empat sel haploid melalui dua bahagian utama yang dipanggil meiosis I dan meiosis II. Selain itu, setiap bahagian sel mempunyai empat subfasa: prophase, metaphase, anaphase, dan telofase. Oleh itu, meiosis mempunyai lapan subfasal dan menghasilkan empat anak perempuan sel yang tidak sama dengan genetik induk.

Rajah 02: Meiosis

Tambahan pula, meiosis membenarkan pengeluaran gamet pembolehubah genetik. Ini kerana pembentukan bivalent dan pencampuran genetik berlaku pada titik yang dikenali sebagai chiasma semasa prophase. Bivalent atau tetrad adalah persatuan kromosom homolog yang terbentuk semasa proposis I of meiosis. Chiasma adalah titik hubungan di mana dua kromosom homologous membentuk sambungan fizikal atau penyeberangan. Menyeberang hasil dalam bahan genetik yang bercampur antara kromosom homolog. Oleh itu, gamet yang dihasilkan akan memperoleh kombinasi gen baru, menunjukkan variabilitas genetik di antara keturunan.

Apakah Kesamaan dan Perbezaan Antara Mitosis dan Meiosis?

Kesamaan Antara Mitosis dan Meiosis

  • Mitosis dan meiosis adalah dua kitaran utama sel yang berlaku dalam organisma berbilang selular.
  • Kedua-dua kitaran bermula dari sel induk diploid.
  • Kedua-dua kitaran sel menghasilkan sel anak perempuan.
  • Mereka penting dan berlaku berulang kali.
  • Kedua-dua jenis ini terdiri daripada subpusat yang hampir serupa.
  • Cytokinesis berlaku semasa kedua-dua kitaran.
  • Pendua DNA berlaku dalam setiap kitaran.
  • Dalam kedua-dua kitaran, membran nuklear hilang.
  • Kedua-dua kitaran melibatkan pembentukan serat spindel.

Perbezaan Antara Mitosis dan Meiosis

Mitosis adalah sejenis pembahagian sel yang menghasilkan dua anak perempuan genetik identik yang diploid. Sebaliknya, meiosis adalah sejenis pembahagian sel yang menghasilkan empat sel yang berbeza dari genetik yang haploid. Setiap proses menghasilkan sel yang berbeza dengan nombor kromosom. Mitosis menghasilkan dua sel manakala meiosis menghasilkan empat sel. Lebih-lebih lagi, sel-sel anak perempuan yang dihasilkan dalam mitosis adalah genetik identik dengan sel induk manakala sel anak perempuan yang dihasilkan dalam meiosis tidak sama dengan gen sel induk. Selain itu, mitosis berlaku semasa pertumbuhan dan perkembangan manakala meiosis berlaku semasa pembentukan sel seks. Paling penting, sel somatik membahagi dengan mitosis, dan sel-sel kuman membahagi dengan meiosis. Penggabungan genetik berlaku semasa meiosis, tetapi tidak semasa mitosis.

Ringkasan - Mitosis vs Meiosis

Mitosis dan meiosis adalah dua bahagian sel. Mitosis menghasilkan sel-sel anak perempuan yang sama secara genetik, berbanding dengan meiosis, yang menghasilkan sel-sel anak perempuan yang bervariasi genetik. Dalam kedua-dua kitaran, DNA menduplikasi dan mengasingkan kedalam dua sisi sel. Tambahan pula, sitokinesis adalah biasa bagi kedua-dua kitaran. Secara keseluruhan, proses asas adalah serupa di kedua-dua bahagian. Walau bagaimanapun, pada akhir setiap kitaran, sel-sel yang dihasilkan adalah berbeza dalam bilangan kromosom. Sel-sel somatik dibahagikan dengan mitosis dan sel-sel kuman dibahagikan dengan meiosis. Oleh itu, ini adalah persamaan dan perbezaan antara mitosis dan meiosis.

Rujukan:

1. "Fasa Mitosis." Khan Academy, Akademi Khan, terdapat di sini.
2. "Meiosis." Wikipedia, Yayasan Wikimedia, 11 Mei 2018, Boleh didapati di sini.

Image Courtesy:

1. "Rajah Meiosis" Oleh Marek Kultys - Kerja sendiri (CC BY-SA 3.0) melalui Wikimedia Commons
Diagnosa_Mitosis.svg: Diagrama_Mitosis.svg: juliana osorioderivative work: M3.dahl (talk) - Schemazeichnung_Mitose.svgDiagrama_Mitosis.svg (CC BY- SA 3.0) melalui Wikimedia Commons