Perbezaan antara orang Kristian Ortodoks dan Protestan

Ortodoks vs Protestan Kristian

Kekristianan tidak mempunyai denominasi sehingga abad ke-11, namun hasil daripada 'Schism Besar' gereja Kristian dibahagikan kepada Gereja Timur dan gereja barat. Gereja barat adalah gereja asal (Katolik) manakala Gereja Timur dikenali sebagai Gereja Ortodoks. Bahagian kedua yang kedua adalah dari Protest pada tahun 1529 yang diberikan oleh para putera Luther kepada diet spier dan para pengikut mazhab ini mula dikenali sebagai Protestan (Wylie 1).

Alasan-alasan mendasar bagi kemunculan mazhab-mazhab Kristian adalah perbezaan dalam penafsiran teks-teks Kristian dan cara menjalankan pelayanan (Walter 30). Kedua-dua denominasi menganggap 39 kitab perjanjian lama dan 27 kitab Perjanjian Baru sebagai bible mereka tetapi ortodoks juga menerima koleksi buku yang disebut Deut erocanonicalsÀ (iaitu kanon kedua kitab suci) yang tidak dianggap sebagai Protestan kitab suci yang diilhamkan dan memanggilnya Apocrypha (Greek: 'Things Hidden') (Walter 31). Kuasa gereja adalah satu lagi titik perselisihan antara dua denominasi. Para penunjuk perasaan percaya bahawa kewibawaan ilahi hanya berasal dari 66 kitab Alkitab sahaja sementara pada sisi belakang duit syiling, orang Kristian ortodoks menganggap 'tradisi suci' gereja yang diilhami oleh Allah bersama dengan Alkitab.

Selain itu, pangkat dan kedudukan Mary juga diperdebatkan oleh kedua-dua sekte. Ortodoks itu percaya Mary menjadi Theotokos, pembawa tuhan, dan menekankan bahawa Mary adalah seorang dara dan dia dihormati tetapi tidak seperti Katolik ortodoks menolak idea Immaculate Conception. Sebaliknya, protestan menganggap Mary sebagai wanita suci tetapi mereka menolak idea keperawanannya yang kekal. Mereka mendakwa bahawa penghormatan Maria seperti yang dilakukan oleh Ortodoks atau Katolik tidak bersifat Alkitabiah (Bonagura). Konsep keselamatan juga berbeza dalam kedua-dua sekte. Kaitkan ortodoks konsep dusta dengan keselamatan dan percaya bahawa keselamatan adalah satu proses di mana tubuh dan jiwa manusia itu dimatikan dan pengekalan lengkap tidak berlaku sampai hari terakhir. Mereka berpendapat bahawa keselamatan adalah tersedia untuk semua orang dan semua manusia berpotensi dapat menunjukkan tanda-tanda kesatuan rohani dengan Trinitas Suci (Davies-Stofka). Walaupun orang Protestan juga percaya pada hari penghakiman (hari terakhir) ketika semua manusia akan dibangkitkan tetapi mereka menegaskan bahawa keselamatan bukan sekedar pengalaman untuk kehidupan akhirat; ia adalah satu perjalanan yang secara beransur-ansur menghasilkan transformasi menjadi serupa dengan Kristus dan mengisi roh Kudus (Vial). Satu lagi titik perselisihan yang berkaitan adalah mengenai purgatori. Orthodox mengakui kewujudan tahap perantara antara kehidupan ini dan kehidupan akhirat, namun Protestan menolak kewujudan tahap pertengahan antara bumi dan langit (Vial).

Selain itu, Ikon memainkan peranan yang sangat penting dalam kerangka kepercayaan Kristian Ortodoks setakat yang mustahil untuk memahami ajaran Ortodoks tanpa mempelajari ikon. Ikon adalah perkataan Greek yang bermaksud Imej, dan ikon ini adalah keperibadian suci termasuk Yesus, Maria dan orang-orang kudus (Davies-Stofka). Imej-imej ini mengambil tempat pusat di gereja-gereja dan dihormati. Protestan sebaliknya tidak memanggil orang-orang kudus, menghormati mereka atau menggunakan ikon dan simbol yang paling biasa adalah salib kosong yang boleh didapati dengan banyaknya di gereja-gereja mereka.

Menyimpulkan hujah-hujah tersebut, walaupun hanya ada perbezaan kecil antara dua denominasi tetapi perbezaan kecil ini membawa kepada perselisihan dan perpecahan besar dalam masyarakat Kristian. Kristian Ortodoks dan Protestan berbeza dari segi kepercayaan, amalan, simbolisme dan pemahaman agama. Kebanyakan konsep mereka termasuk keselamatan, kedudukan Mary, kuasa gereja, penghormatan suci dan kepentingan Apokrifah sangat berbeza dalam dua denominasi.

Perbezaan utama:

  • Kekristianan Ortodoks bermula pada abad ke-11 dan Protestan pada abad ke-16.

  • Orang Kristian Ortodoks menganggap Apocrypha sebagai inspirasi dan penting dari Tuhan - Protestan tidak.

  • Orthodox menganggap 'tradisi suci' gereja yang diilhamkan secara ilahi bersama dengan Alkitab tetapi Protestan hanya menganggap Alkitab sebagai inspirasi ilahi..

  • Orang Kristian Ortodoks menganggap Maria sebagai pembawa tuhan dan dara. Walaupun Protestan tidak bersetuju.

  • Kepercayaan salivasi berbeza dengan ketara. Orang Kristian Ortodoks mempunyai konsep penyucian dan purgator sementara orang Protestan menolak kedua-duanya.

  • Orang Kristian Ortodoks menghormati orang suci dan Ikon memainkan peranan penting dalam kerangka kepercayaan agama mereka sementara Protestan menolak kedua-dua idea.