Pemisahan vs. Perceraian

Perceraian dan Pemisahan mempunyai status undang-undang yang berbeza dan mungkin juga berbeza dari segi hak asuh kanak-kanak. Perceraian adalah penghakiman mahkamah yang menamatkan perkahwinan. Pemisahan adalah syarat di mana pasangan hidup terpisah tanpa mendapat perceraian. Pada masa perceraian dan perpisahan, pelbagai isu seperti penjagaan kanak-kanak, beban kewangan, kawalan aset dan sebagainya perlu diselesaikan antara pasangan. Dalam perceraian, mahkamah memutuskan isu-isu ini semasa dalam perpisahan, pasangan itu sendiri harus bersetuju dengannya. Setiap bangsa kecuali PerceraianPemisahanIsu diselesaikan oleh Mahkamah Bersama-sama Tempoh Sepanjang hayat Pada keputusan bersama Jenis 3 3 Status perundangan Ya Tidak (kecuali dalam pemisahan undang-undang)

Kandungan: Pemisahan vs Perceraian

 • 1 Status perundangan
 • 2 Isu diselesaikan dalam perceraian vs pemisahan
 • 3 Jenis perceraian dan pemisahan
 • 4 Tempoh pemisahan dan Permanen perceraian
 • 5 Bacaan Lanjut
 • 6 Rujukan

Status perundangan

Perceraian adalah hak undang-undang untuk perkahwinan kerana pengadilan mengesahkannya. Pemisahan tidak dianggap undang-undang kerana pasangan itu telah memutuskan untuk saling berpisah. Tetapi di sesetengah negara, pemisahan boleh diberi status undang-undang dengan mendapat pemisahan undang-undang yang dilakukan. Dalam pemisahan undang-undang, pasangan hidup berasingan dan juga melonggarkan kewangan mereka tanpa mendapat perceraian. Dalam hal ini sama ada pasangan itu boleh mendamaikan nanti atau dalam masa yang singkat mendapatkan perceraian.

Isu diselesaikan dalam perceraian vs pemisahan

Beberapa isu yang perlu diputuskan dalam penghakiman perceraian adalah:

 1. alasan (alasan hukum) untuk perceraian;
 2. penjagaan kanak-kanak;
 3. sokongan kanak-kanak;
 4. lawatan dengan anak-anak;
 5. pembahagian aset (contohnya, pencen, akaun bank atau stok);
 6. alimony (atau sokongan untuk pasangan);
 7. pembahagian harta peribadi (misalnya, kereta atau perabot);
 8. apa yang akan berlaku kepada mana-mana hartanah;
 9. yang akan tinggal di rumah perkahwinan;
 10. pembahagian hutang (contohnya, kad kredit atau bil elektrik);
 11. perubahan nama; dan
 12. mungkin, suatu perintah perlindungan daripada penyalahgunaan.

Dalam pemisahan, pasangan itu boleh memutuskan apa isu yang mereka mahu menyelesaikan sendiri dan ada peraturan tentang isu-isu yang harus ditangani. Mereka mungkin memutuskan untuk hidup berasingan tanpa menyelesaikan perkara seperti kewangan dan aset. Kadang-kadang, pemisahan hanyalah fasa peralihan yang membawa kepada perceraian atau pemisahan undang-undang dan oleh itu beberapa isu tidak ditangani semasa pemisahan.

Jenis perceraian dan perpisahan

Jenis-jenis dasar perceraian adalah "Perceraian" perceraian, perceraian "tidak bersalah" dan perceraian ringkas. Yang pertama adalah syarat di mana pelbagai alasan dinyatakan untuk perceraian dan di kedua tidak ada alasan yang dinyatakan. Perceraian ringkas adalah apabila pasangan memenuhi kriteria tertentu dan oleh itu layak untuk bercerai. Pemisahan boleh menjadi perpisahan bersama di mana pasangan hanya tinggal terpisah dan pemisahan sah di mana pasangan memasuki perjanjian undang-undang untuk pemisahan. Bentuk pemisahan ketiga boleh menjadi perpisahan percubaan di mana pasangan hidup terpisah untuk tempoh ujian, untuk memutuskan sama ada atau tidak untuk memisahkan secara kekal.

Tempoh pemisahan dan Permanen perceraian

Perceraian adalah kekal - ia membuat perkahwinan tidak sah dan oleh itu perkahwinan tidak lagi wujud. Selepas perceraian jika pasangan memutuskan untuk kembali bersama-sama maka itu adalah hubungan baru dan perkahwinan baru. Pemisahan tidak membuat perkahwinan tidak sah dan pasangan mungkin berkumpul semula sebagai perkahwinan mereka belum berakhir. Justeru, pemisahan mungkin tidak lama.

Bacaan lanjut

Untuk bacaan lanjut, terdapat beberapa buku yang terdapat di Amazon.com mengenai perceraian dan perpisahan:

Rujukan

 • Wikipedia: Perceraian
 • Wikipedia: Pemisahan undang-undang