Perbezaan Antara Taoisme dan Buddhisme

Taoisme vs Buddhisme

Dua kepercayaan paling berpengaruh yang telah membentuk sejarah Asia ialah Buddhisme dan Taoisme. Mereka telah melalui ribuan tahun dan telah menguasai majoriti kawasan Asia, terutamanya China dan India. Walaupun mereka berbeza dalam banyak perkara, mereka berkongsi keyakinan yang sama asasnya dalam penjelmaan semula. Walau bagaimanapun, setiap agama mempunyai pendekatan yang unik terhadap kepercayaan tersebut dengan cara yang sama yang masing-masing menyoroti cara hidup yang berbeza.

Taoisme, yang juga disebut sebagai Daoism, mula-mula berkembang di China dan telah wujud selama lebih dari 2000 tahun. Ia menekankan tradisi falsafah dan keagamaan yang berpusat pada tema-tema seperti keagungan, daya hidup, kedamaian, kesederhanaan, penerimaan, kekosongan, hubungan antara manusia dan alam semesta, dan 'wu wei' atau ketidakmampuan-semua yang dipercayai membawa keharmonian dengan kosmos. Kata Tao berasal dari kata 'Tao' yang bermaksud 'cara', gaya yang mengalir melalui semua kehidupan di alam semesta. Oleh itu, tujuan Tao adalah menyelaraskan dirinya secara harmoni dengan Tao. Sebaliknya, Buddhisme ditubuhkan beberapa abad lebih awal daripada Taoisme. Ia berasal dari perkataan 'budhi', yang bermaksud 'untuk membangkitkan'. Buddhisme menjejaki lebih dari 2,500 tahun yang lalu di India dengan pengaruh Siddharta Gautama, yang juga dikenali sebagai Buddha atau 'yang tercerahkan'. Sejak itu, agama Buddha telah dipeluk menjadi falsafah dan agama pada masa yang sama. Nilai-nilai terasnya dikemas dalam tiga perkara: untuk mengingat pemikiran dan tindakan, dan mengembangkan kebijaksanaan dan pemahaman, dan menjalani kehidupan moral. Matlamat Buddha adalah untuk mencapai Nirvana, pencerahan dan kebahagiaan yang paling utama. Ia hanya boleh dicapai apabila semua penderitaan telah dilepasi.

Dalam Taoisme, ia mengekalkan bahawa jiwa itu kekal. Daripada mati, ia beralih ke kehidupan dan kehidupan yang lain sehingga matlamat Tao dicapai. Oleh itu, ia menyedari penjelmaan semula. Dan melalui kewujudan jiwa yang berterusan, apa lagi yang perlu diingini tetapi sumber tak terhingga, penyebab pertama alam semesta, Tao. Ia dapat dicapai dengan memisahkan diri dari pelepasan duniawi dan keinginan dan menjajarkan diri kepada aliran semulajadi alam semesta. Konsep ini disusun dengan konsep utama, wu wei atau 'tanpa tindakan'. Tindakan di sini berkaitan dengan pemikiran dan eksploitasi yang menentang aliran semula jadi. Tao menegaskan bahawa alam semesta berfungsi dengan harmoni mengikut cara semulajadi dan seseorang mesti sentiasa meletakkan kehendaknya mengikut alirannya.
Begitu juga, Buddhisme percaya kepada penjelmaan semula, di mana kehidupan berlangsung dan dalam banyak kelahiran semula. Melalui ini, matlamat seorang Buddha adalah untuk kembali ke kehidupan yang berturut-turut sehingga dia mencapai matlamat abadi - kehidupan yang sepenuhnya bebas dari penderitaan dan kesakitan atau semata-mata, Nirvana - keadaan mutlak kebahagiaan rohani. Hanya oleh Nirvana yang dibebaskan dari kitaran kelahiran, kematian, dan kelahiran semula yang tidak habis-habis, juga disebut 'samsara'. Jalan ke Nirvana memerlukan peringkat yang perlu beransur-ansur beransur-ansur dari kehidupan ke kehidupan. Ini dilakukan secara dasarnya menghapuskan keinginan bahan yang mendorong penderitaan.

Ringkasan:
Taoisme dan Buddhisme adalah dua kepercayaan falsafah dan agama berpengaruh yang kedua-duanya berasal dari Asia-bekas dari China, yang kedua dari India.
Matlamat utama Taoisme adalah Tao (cara), yang harmoni dengan tak terhingga dan penyebab pertama alam semesta. Tujuan mutlak Buddhisme adalah Nirvana, keadaan tertinggi kebahagiaan rohani, bebas dari kesakitan dan penderitaan.
Cara hidup Tao berfokus pada menyelaraskan diri dengan cara semulajadi kosmos. Sedangkan Buddha adalah pada pemahaman dan melampaui kesakitan dan penderitaan melalui menjalani kehidupan moral.
Kedua-dua Taoisme dan Buddhisme menggunakan konsep penjelmaan semula dalam kepercayaan mereka.