Saham Pilihan Saham yang tidak menyertai dan Stok Pilihan yang Serta Berpartisipasi

Saham pilihan (lihat Stok Pilihan yang tidak mengambil bahagianSaham Pilihan BersepaduCarta perbandingan ini masih belum dicipta. Buat atau semak maklumat di bawah.

Rujukan

  • http://en.wikipedia.org/wiki/Preferred_stock
  • http://en.wikipedia.org/wiki/Participating_preferred_stock
  • http://www.allbusiness.com/business-planning/business-structures-corporations-stock/3779142.html