Perbezaan Antara Totalitarianisme dan Autoritarianisme

Totalitarianisme berbanding autoritarianisme

Demokrasi bermaksud kebebasan rakyat dalam negara untuk dipilih. Rakyat mempunyai kuasa di seluruh negara. Terpulang kepada majoriti apa nasib negara. Kebalikan dari jenis kepimpinan ini dalam kerajaan adalah autoritarian dan jenis pemerintahan totaliter. Jenis kerajaan ini hanya mempunyai satu orang atau satu kumpulan yang mengetuai seluruh negara. Kedua-dua jenis rejim seperti rejim diktator, tetapi kedua-duanya mempunyai banyak perbezaan.

Pertama, rejim autoritarian mempunyai pemegang kuasa tunggal, sama ada seorang yang diktator atau jawatankuasa atau disebut junta. Kuasa kerajaan semacam ini dimonopoli kepada satu kuasa politik. Autoritarianisme lebih kepada kerajaan dan bukannya masyarakat.

Sebaliknya, totalitarianisme adalah seperti autoritarianisme sahaja. Aspek sosial dan ekonomi negara tidak lagi berada di bawah kawalan kerajaan.

Masih ada banyak perbezaan kedua-dua rejim ini. Untuk mengetahui dan memahami perbezaan antara kedua-dua, adalah lebih baik untuk mengetahui lebih mendalam setiap rejim.

Bagi rejim totaliter, para diktator atau yang berkuasa mempunyai karisma atas rakyat. Orang ramai tertarik dengan kepemimpinan kenabiannya yang mendorong mereka untuk melakukan apa yang diktator diktator. Contoh individu yang mempunyai aturan menggunakan totalitarianisme ialah Joseph Stalin dari USSR, Benito Mussolini dari Itali, dan Adolf Hitler dari Jerman. Ada rasa hubungan antara pemerintah dan seluruh negara. Dengan cara ini diktator boleh memerintah seluruh negara. Terdapat rasa ideologi bahawa saham totalitarian dengan rakyat, menjadikan rakyat mengikutinya. Ini menjadikan orang yang berkuasa lebih daripada sekadar individu tetapi lebih mungkin seorang yang kejam teologi. Rasa ini menjadi makhluk ilahi yang membawa penampilan mereka sebagai penguasa yang lapar.

Sebaliknya, pihak autoritarian lebih tertumpu kepada status quo dan didorong oleh kawalan. Contoh pengarang terkenal ialah Idi Amin Dada dari Uganda, Saddam Hussein dari Iraq, dan Ferdinand Marcos dari Filipina. Mereka melihat diri mereka sebagai makhluk individu yang membuat mereka terdedah kepada kemunculan menjadi kuasa diktator lapar. Mereka mengenakan peraturan mereka melalui ketakutan dan kesetiaan. Mereka memperoleh kesetiaan dengan memberi penghargaan kepada mereka yang bekerjasama dengan mereka. Kuasa dalam kerajaan autoritarian berpusat dan tertumpu kepada satu pihak berkuasa; ia menindas perkataan rakyat dan semua orang yang menentangnya. Untuk mencapai matlamat tertentu, ia menggunakan parti politik dan organisasi massa untuk membuat orang melakukan apa sahaja untuk mencapai tujuan tertentu.

RINGKASAN:

1.

Rejim autoritarian mempunyai seorang penguasa, pemimpin atau jawatankuasa, sama dengan jumlah totaliter, hanya dengan cara yang melampau.
2.

Totalitarian mempunyai karisma atas rakyatnya sementara otoritarian mengenakan rasa takut terhadap mereka yang menentang dan memberi penghargaan kepada mereka yang setia padanya.
3.

Totalitarian adalah lebih ideologi ilahi yang akan menyelamatkan rakyat, sementara otoritarian lebih tertumpu pada kawalan dan status quo sebagai individu.
4.

Totalitarian menggunakan kepimpinan nubuatannya untuk memacu rakyat, sementara otoritarian menggunakan partai politik, organisasi massa, dan propagandas lain untuk membuat orang mengikutinya.