Perbezaan Antara Absolutisme dan Relativisme

Kedua-dua absolutisme dan relativisme adalah konsep falsafah mengenai nilai moral. Ini adalah dua perdebatan falsafah yang popular di bawah etika, kajian moralitas. Absolutisme berpendapat bahawa piawaian sentiasa benar. Sebaliknya, relativisme mempertimbangkan konteks situasi. Oleh itu, absolutisme menyokong kesaksamaan sementara relativisme menganjurkan ekuiti. Perenggan-perenggan berikut terus menerus membincangkan perbezaan tersebut.

Apa itu Absolutisme?

Mutlak menegaskan bahawa nilai moral tetap tidak terlepas dari waktu, tempat, dan orang yang berkenaan. Di bawah absolutisme moral digariskan absolutisme yang memandang piawai tertentu sama ada lebih besar atau kurang daripada mutlak moral yang lain. Sebagai contoh, garis panduan, "Jangan berbohong" adalah kurang penting daripada "Jangan bunuh".

Kelebihannya termasuk penilaian kritikal etika dan memerhatikan kesaksamaan kerana peraturan dikenakan kepada orang-orang dari pelbagai lapisan kehidupan. Sebagai contoh, berbohong adalah tidak bermoral dan mengatakan kebenaran harus dipraktikkan sepanjang masa. Bagaimanapun, nampaknya tidak sesuai untuk mengukur semua individu menggunakan ukuran moral yang sama kerana kehidupan mempunyai kawasan kelabu. Satu contoh popular absolutisme adalah etika Kantian (yang dibangunkan oleh Immanuel Kant, seorang ahli falsafah Jerman) yang menegaskan bahawa tindakan hanya baik jika prinsip di baliknya adalah moral.

Apakah Relativisme?

Relativisme menegaskan bahawa piawaian moral bergantung pada konteks kerana tiada sesuatu yang betul dan salah. Pandangan ini lebih bersesuaian dengan masyarakat sekarang kerana nilai toleransi dianjurkan. Contohnya, tidak bermoral di sesetengah negara untuk wanita pergi ke luar tanpa menutup wajah mereka sementara itu adalah normal di kebanyakan wilayah. Kelebihan relativisme termasuk mengakui kepelbagaian dan kelabu. Sebaliknya, kelemahannya termasuk mengurangkan nilai tingkah laku daripada menjadi "betul secara moral" hanya menjadi "diterima secara sosial". Sebagai contoh, pengguguran sedang diamalkan dalam sesetengah budaya; adakah ia akan menjadi baik untuk bertolak ansur dengan amalan sedemikian?

Salah satu contoh teori di bawah relativisme ialah etika keadaan yang menimbulkan pertimbangan yang wajar dengan melihat idealisme peribadi. Penyokongnya termasuk Jean-Paule Sartre, Simon Lucie Ernestine Marie Bertrand de Beauvoir, Karl Theodor Jaspers, dan Martin Heidegger. Ia menyatakan bahawa satu prinsip tertentu hanya boleh digunakan untuk situasi yang mungkin tidak berguna dalam konteks yang berbeza.

Berikut adalah kategori utama relativisme:

 • Relativisme moral: kepelbagaian dalam piawaian moral di pelbagai populasi dan budaya
 • Kebenaran relativisme: apa yang sebenarnya bergantung kepada perspektif tertentu
 • Relativisme deskriptif: perbezaan antara kumpulan hanya diterangkan; mereka tidak dihakimi
 • Relativiti normatif: moral dinilai berdasarkan kerangka tertentu

Perbezaan antara Absolutisme dan Relativisme

 1. Garis Panduan Moral

Dalam absolutisme, garis panduan moral adalah pasti manakala orang-orang relativisme bergantung kepada konteks pelbagai situasi.

 1. Nilai Toleransi

Relativisme lebih dekat dikaitkan dengan nilai toleransi kerana perbezaan di latar belakang dipertimbangkan. Sebaliknya, absolutisme tidak melihat kepelbagaian kerana ia mematuhi garis panduan moral; Oleh itu, pengkritiknya berpendapat bahawa perspektif ini membuka jalan untuk diskriminasi.

 1. Nilai Intrinsik

Tidak seperti relativisme, absolutisme memegang bahawa perbuatan adalah betul atau salah secara intrinsik. Sebagai contoh, kerana pengamat absolut percaya bahawa pembunuhan secara intrinsik salah, seorang wanita yang membunuh seorang perogol dalam mempertahankan diri dikutuk sebagai tidak bermoral. Sebaliknya, seorang relativis memahami jenayah semangat yang terlibat dalam keadaan dan memandang wanita sebagai moral.

 1. Agama

Berbanding dengan relativisme, absolutisme moral lebih berkaitan dengan agama kerana doktrin gereja sering menyokong garis panduan etika tertentu.

 1. Kelebihan

Kelebihan absolutisme termasuk keupayaan untuk menilai secara kritis etika dalam situasi yang berbeza sementara relativisme adalah keupayaan untuk bertolak ansur dengan pelbagai kepercayaan.

 1. Kelemahan

Kelemahan absolutisme termasuk ketidakupayaan untuk mempertimbangkan konteks situasi dan nilai keluasan moral kelabu manakala relativisme mengurangkan "secara moral betul" hanya untuk "diterima secara sosial" dan bahawa garis antara apa yang betul dan salah boleh menjadi terlalu kabur.

 1. Kategori utama

Kategori utama relativisme adalah moral, kebenaran, deskriptif, dan normatif manakala absolutisme tidak mempunyai kategori utama.

 1. Akibatnya

Mutlak tidak mempertimbangkan konsekuensi sebagai prinsip moralnya adalah deontologi atau hanya berdasarkan peraturan yang ditentukan manakala relativisme adalah teleologi atau menghargai hasil tindakan seseorang. Sebagai contoh, absolutisme dilihat Robin Hood sebagai tidak bermoral sejak mencuri adalah buruk; bagaimanapun, relativisme melihatnya sebagai moral sejak dia mencuri dari individu yang korup dan memberikan wang kepada orang miskin.

 1. Contoh Teori Moral

Contoh biasa absolutisme adalah etika Kantian yang menegaskan bahawa tindakan adalah moral jika niat di belakangnya adalah moral. Adapun relativisme, salah satu contoh yang popular adalah etika situasional yang terutama menganggap cita-cita peribadi.

Absolutisme vs Relativisme: Carta Perbandingan

Ringkasan Absolutism verses Relativism

 • Kedua-dua absolutisme dan relativisme adalah konsep falsafah mengenai nilai moral.
 • Mutlak menegaskan bahawa nilai moral tetap tidak terlepas dari waktu, tempat, dan orang yang berkenaan.
 • Tidak seperti dalam absolutisme, nilai toleransi ditekankan dalam relativisme.
 • Tidak seperti relativisme, absolutisme percaya bahawa nilai-nilai itu betul-betul betul atau salah.
 • Berbanding dengan relativisme, absolutisme lebih berkaitan dengan agama.
 • Kelebihan absolutisme adalah keupayaannya untuk menilai secara kritis moralitas keadaan sementara relativisme adalah keupayaannya untuk mempertimbangkan kawasan kelabu.
 • Kelemahan relativisme adalah pengurangan kemungkinan yang betul secara moral untuk diterima secara sosial manakala absolutisme tidak mempertimbangkan konteks.
 • Relativisme mempunyai kategori utama manakala absolutisme tidak ada.
 • Tidak seperti absolutisme, relativisme menganggap kesannya.
 • Satu contoh untuk absolutisme adalah Etika Kantian dan relativisme adalah Etika Situasi.