Subjektif vs Objektif

Maklumat subjektif atau penulisan adalah berdasarkan pendapat peribadi, tafsiran, pandangan, emosi dan penghakiman. Ia sering dianggap tidak sesuai untuk senario seperti laporan berita atau membuat keputusan dalam perniagaan atau politik. Maklumat objektif atau analisis adalah berasaskan fakta, boleh diukur dan diperhatikan.

ObjektifSubjektifBerdasarkan Mengamati fakta-fakta yang boleh diukur Pendapat peribadi, andaian, tafsiran dan kepercayaan Biasa ditemui dalam Ensiklopedia, buku teks, laporan berita Editorial akhbar, blog, biografi, ulasan di Internet Sesuai untuk membuat keputusan? Ya (biasanya) Tidak (biasanya) Sesuai untuk pelaporan berita? Ya Tidak

Contoh Objektif dan Penulisan Subjektif

Berikut adalah beberapa contoh penyataan objektif dan subjektif:

  • "47% rakyat Amerika tidak membayar cukai pendapatan persekutuan. Orang-orang ini percaya bahawa mereka adalah mangsa dan tidak akan mengundi calon Republikan." Dalam petikan ini (yang memfitnah Mitt Romney), pernyataan pertama adalah objektif. Ini adalah fakta yang boleh diukur bahawa 47% rakyat Amerika tidak membayar cukai pendapatan persekutuan. Bagaimanapun, kenyataan kedua ialah pandangan peribadi Romney dan bersifat subjektif.
  • Apple hanya membenarkan aplikasi yang diluluskan oleh syarikat itu untuk dipasang pada peranti iOS. Syarikat itu tidak peduli tentang keterbukaan platform mereka. Sekali lagi pernyataan pertama di sini adalah objektif, manakala yang kedua adalah subjektif kerana peminat syarikat boleh berhujah, seperti yang dilakukan oleh Steve Jobs, bahawa IOS memang merupakan platform "terbuka".

Objektif vs Realiti Subjektif

Percubaan pemikiran yang popular menanyakan soalan hipotetis ini: jika pokok jatuh di hutan dan tidak ada yang dapat mendengarnya, adakah ia membuat bunyi? Realiti objektif dalam senario ini ialah pokok itu jatuh di dalam hutan dan membuat bunyi. Pandangan objektif tidak bergantung kepada pemerhati acara tersebut. Walau bagaimanapun, terdapat sekolah berfikir dalam falsafah yang percaya bahawa persepsi kita tentang realiti dikawal oleh indera kita, yang terhad dan cacat. Oleh itu, tidak ada realiti objektif yang kita dapat melihat, dan semua realiti adalah subjektif. Realiti adalah pembinaan sosial, penyebut biasa pengalaman subjektif dan persepsi masyarakat membentuk realiti kita.