Akan vs Will

Hendaklah dan akan mempunyai makna yang sama tetapi digunakan dalam konteks tatabahasa yang berlainan. In HendaklahAkanPenggunaan tatabahasa "Akan" adalah cara rasmi untuk menyatakan tindakan masa depan yang dimaksudkan. Peraturan tradisional ialah untuk menyatakan masa depan yang mudah akan digunakan selepas saya (saya akan pergi pada waktu tengah hari) dan akan dalam keadaan lain, (Adakah anda akan pergi pada tengah hari?). "Akan" (dalam bentuk kata kerja) digunakan untuk menunjukkan tindakan masa depan untuk orang kedua atau ketiga (anda, mereka).

Contoh

  • Saya hendaklah pergi ke filem malam ini.
  • Kami hendaklah diatasi.
  • Dia akan dengan gembira untuk menandatangani kontrak.
  • Mereka akan melawat masjid untuk solat malam.