Loose vs. Lose

Kehilangan dan Loose sering digunakan secara tidak betul.

Kehilangan merujuk kepada kehilangan. saya boleh kehilangan kekunci saya, atau kehilangan permainan tenis, atau hilang fikiran saya; atau kehilangan pendapatan berpotensi. Perkataan "pecundang" juga digunakan untuk kesalahan, terutamanya seseorang yang jarang sekali berjaya dalam pekerjaan, hubungan peribadi, dan lain-lain.

Longgar, Sebaliknya, adalah bertentangan dengan ketat. Sebagai contoh, skru itu longgar sehingga kerusi runtuh ketika Humpty Dumpty duduk di atasnya. Perkataan "longgar" kadang-kadang juga digunakan untuk menandakan kemerosotan moral (seperti dalam watak longgar).

Carta perbandingan

Lebar versus Kerugian perbandingan carta
LonggarKehilangan
Makna Tidak ketat Berkaitan dengan kehilangan (untuk tidak menang, atau untuk menyalahgunakan, atau tidak membuat keuntungan)