Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK) berbanding Keluaran Negara Kasar (KNK)

KDNK (atau Keluaran Dalam Negeri Kasar) dan GNP (Keluaran Negara Kasar) mengukur saiz dan kekuatan ekonomi tetapi dikira dan digunakan dalam pelbagai cara.

Carta perbandingan

Perbezaan - Persamaan - KDNK berbanding carta perbandingan GNP
KDNKGNP
Berdiri untuk Keluaran Dalam Negeri Kasar Keluaran Negara Kasar
Definisi Nilai anggaran nilai keseluruhan pengeluaran dan perkhidmatan negara, dalam sempadannya, oleh warganegara dan warga asing, dikira sepanjang kursus pada satu tahun. Nilai anggaran jumlah nilai pengeluaran dan perkhidmatan, oleh warganegara sesebuah negara, di atas tanahnya atau di atas tanah asing, yang dikira sepanjang kursus pada satu tahun.
Formula untuk Pengiraan KDNK = penggunaan + pelaburan + (perbelanjaan kerajaan) + (eksport - import). GNP = KDNK + NR (Aliran masuk bersih dari aset di luar negeri atau Penerimaan Pendapatan Bersih) - NP (aliran keluar pembayaran bersih kepada aset asing).
Kegunaan Perniagaan, Ramalan Ekonomi. Perniagaan, Ramalan Ekonomi.
Permohonan (Konteks di mana istilah-istilah ini digunakan) Untuk melihat kekuatan ekonomi tempatan negara. Untuk melihat bagaimana warga negara melakukan sesuatu secara ekonomi.
Penggunaan Layman Jumlah nilai produk & Perkhidmatan yang dihasilkan dalam sempadan wilayah sesebuah negara. Jumlah nilai Barang dan Perkhidmatan yang dihasilkan oleh semua warganegara sesebuah negara (sama ada di dalam atau di luar negara).
Negara dengan Per Kapita Tertinggi (US $) Qatar ($ 102,785) Luxembourg ($ 45,360).
Negara dengan Perumahan Terendah (US $) Malawi ($ 242). Mozambique ($ 80).
Negara dengan Tertinggi (Kumulatif) USA ($ 17.42 Trilion pada tahun 2014). USA (~ $ 11.5 Trilion pada tahun 2005).

Kandungan: Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK) vs Produk Negara Kasar (KNK)

 • 1 Definisi
  • 1.1 Definisi KDNK
  • 1.2 Definisi GNP
 • 2 Pengiraan
  • 2.1 Bagaimana GDP dikira
  • 2.2 Bagaimana GNP dikira
 • 3 Aplikasi bagi KDNK dan nombor GNP
  • 3.1 Kritikan
 • 4 Contoh: A.S. dan Ireland
 • 5 Rujukan

Definisi

Definisi KDNK

KDNK singkatan Keluaran Dalam Negeri Kasar, nilai keseluruhan yang dianggarkan dalam nilai mata wang pengeluaran negara dalam tahun tertentu, termasuk sektor perkhidmatan, penyelidikan, dan pembangunan. Itu diterjemahkan kepada jumlah semua pengeluaran industri, kerja, jualan, perniagaan dan aktiviti sektor perkhidmatan di negara ini. Biasanya ini dikira sepanjang tempoh satu tahun, tetapi mungkin terdapat analisis trend jangka pendek dan jangka panjang untuk digunakan untuk ramalan ekonomi. Produk Domestik Kasar juga boleh dikira berdasarkan per kapita (atau setiap orang) untuk memberikan contoh relatif kepada pembangunan ekonomi negara.

Definisi GNP

GNP singkatan Keluaran Negara Kasar. Secara umum, KNP bermaksud jumlah semua industri pengeluaran dan perkhidmatan sektor industri di negara ditambah keuntungannya ke atas pelaburan luar negara. Dalam sesetengah kes, KNK juga akan dikira dengan menolak keuntungan modal rakyat asing atau syarikat yang diperoleh di dalam negara. Melalui GNP potret ekonomi tahunan negara yang tepat dapat dianalisis dan dikaji untuk trend sejak GNP menghitung jumlah pendapatan semua warga negara. Ini memberikan gambaran yang jauh lebih realistik daripada pendapatan warga asing di negara ini kerana ia lebih dipercayai dan kekal dalam keadaan. Produk Negara Kasar juga boleh dikira berdasarkan asas per kapita untuk menunjukkan kuasa beli pengguna individu dari negara tertentu, dan anggaran kekayaan purata, upah, dan pengagihan hak milik dalam masyarakat.

Berikut adalah video ekonomi Phil Holden yang menjelaskan perbezaan antara KNK dan KDNK dan bercakap tentang bagaimana mereka diukur dan berapa akurat mereka.

Pengiraan

Bagaimana GDP dikira

KDNK sesebuah negara ditakrifkan sebagai jumlah nilai pasaran bagi semua barangan dan perkhidmatan akhir yang dihasilkan dalam negara dalam tempoh tertentu (biasanya tahun kalendar). Ia juga dianggap sebagai jumlah tambah nilai pada setiap peringkat pengeluaran (peringkat perantaraan) bagi semua barangan dan perkhidmatan akhir yang dihasilkan dalam suatu negara dalam tempoh tertentu.

Pendekatan yang paling biasa untuk mengukur dan memahami KDNK ialah kaedah perbelanjaan:

KDNK = penggunaan + pelaburan + (perbelanjaan kerajaan) + (eksport - import), atau,

KDNK = C + I + G + (X-M)

Bagaimana GNP dikira

Terdapat pelbagai cara mengira GNP nombor. Pendekatan perbelanjaan menentukan permintaan agregat, atau Perbelanjaan Negara Kasar, dengan menjumlahkan penggunaan, pelaburan, perbelanjaan kerajaan dan eksport bersih. Pendekatan pendapatan dan pendekatan output berkaitan rapat, upah, faedah, keuntungan, caj bukan pendapatan, dan pendapatan faktor asing yang diperolehi. Tiga kaedah menghasilkan hasil yang sama kerana jumlah pengeluaran barangan dan perkhidmatan (GNE) adalah sama dengan nilai barang dan jasa yang dihasilkan (GNP) yang sama dengan jumlah pendapatan yang dibayar kepada faktor-faktor yang menghasilkan barang dan jasa (GNI).

Pendekatan Perbelanjaan untuk mengira KNK:GNP = KDNK + NR (Pendapatan bersih daripada aset di luar negeri (Penerimaan Pendapatan Bersih)).

Permohonan KDNK dan nombor GNP

Angka KDNK dan GNP kedua-duanya dikira berdasarkan per kapita untuk memberikan potret pembangunan ekonomi negara. KDNK (atau Keluaran Dalam Negara Kasar) boleh dibandingkan langsung dengan GNP (atau Keluaran Negara Kasar), untuk melihat hubungan antara perniagaan eksport dan ekonomi tempatan. KDNK di rantau merupakan salah satu cara mengukur saiz ekonomi tempatannya manakala GNP mengukur kekuatan ekonomi keseluruhan sebuah negara. Angka-angka ini juga boleh digunakan untuk menganalisis pengagihan kekayaan di seluruh masyarakat, atau kekuatan beli rata-rata individu di negara dan lain-lain.

Peningkatan eksport sesebuah negara akan membawa kepada peningkatan dalam KDNK dan KNK negara. Begitu juga, peningkatan dalam import akan menurunkan KDNK dan KNK. Walau bagaimanapun, kadang-kadang peningkatan dalam eksport mungkin hanya membawa kepada peningkatan dalam KDNK dan bukan GNP. Hubungan yang tepat akan bergantung pada status kewarganegaraan syarikat yang melakukan eksport atau import. Cth. jika Microsoft Corporation memiliki anak syarikat milik 100% di India, dan pejabat itu mengeksport perkhidmatan bernilai AS $ 2 Bilion dari India, maka US $ 2 Bilion akan ditambah kepada KDNK India. Bagaimanapun, ia tidak akan ditambah kepada angka GNP sejak eksport dilakukan oleh sebuah syarikat AS dan bukan sebuah syarikat India.

Kritikan

KDNK mungkin metrik yang paling banyak digunakan untuk mengukur kesihatan ekonomi. Tetapi beberapa pakar ekonomi berpendapat bahawa KDNK adalah metrik yang cacat kerana ia tidak mengukur kebaikan ekonomi masyarakat. Sebagai contoh, kemungkinan KDNK naik tetapi pendapatan median turun dan kadar kemiskinan meningkat. KDNK juga tidak mengukur impak pertumbuhan alam sekitar, atau kemampanan. Metrik penting lain termasuk kesihatan penduduk, kadar kematian bayi, dan kadar kekurangan makanan, tidak ada yang ditangkap oleh KDNK.

Berikut adalah pemenang Nobel Joseph Stiglitz yang menawarkan kritikan kepada KDNK. Dan pada kira-kira 4:45, dia bercakap tentang perbezaan antara KDNK dan KNP:

Stiglitz mengatakan bahawa sekitar tahun 1990, KDNK menggantikan GNP sebagai langkah utama kemajuan ekonomi. Dia mengatakan bahawa GNP mengukur pendapatan rakyat di dalam negara manakala KDNK mengukur aktiviti ekonomi di negara ini. Sekiranya aktiviti ekonomi berlaku di negara ini tetapi pendapatan dari kegiatan ini terakru kepada orang asing, ia masih akan dikira dalam KDNK tetapi tidak dalam KNK. Beliau mengutip contoh perlombongan yang diswastakan. Sering kali kerajaan mendapat royalti sebanyak 1-2% tetapi pendapatan dari ladang milik swasta yang ditransportasikan, sebahagian besarnya terakru kepada para pemegang saham. (Juga lihat artikel Stiglitz: Fetishisme KDNK).

Indeks Kemajuan Sosial

Indeks Kemajuan Sosial direka untuk mengukur indikator bukan kesejahteraan ekonomi seperti kadar celik huruf, kadar kematian kanak-kanak, perlindungan, akses kepada air dan lain-lain. Pakar ekonomi merancang data SPI terhadap KDNK per kapita untuk melihat negara-negara mana yang "menumbuk di atas berat mereka" dari segi kemajuan sosial.

SPI (Indeks Kemajuan Sosial) berbanding KDNK per kapita. Sumber: Pakar ekonomi

Carta mendedahkan pandangan menarik mengenai kesan atau hubungan KDNK mengenai kesejahteraan dalam masyarakat. Pada umumnya, KDNK per kapita yang lebih tinggi, semakin tinggi SPI. Ini diwakili oleh garis merah yang melambangkan keluk "purata". Negara-negara di atas garis merah adalah yang mana petunjuk kemajuan sosial lebih baik daripada KDNK per kapita yang akan dicadangkan. Sebagai contoh, Iran dan Kosta Rika mempunyai KDNK per kapita yang serupa. Walau bagaimanapun, Costa Rica melakukan jauh lebih baik daripada Iran atas langkah-langkah kemajuan sosial. Contoh lain membezakan Brazil dan UAE. Kedua-duanya sama dalam skor SPI mereka walaupun UAE mempunyai KDNK yang lebih tinggi setiap orang.

Contoh: A.S. dan Ireland

Pada tahun 2010, KDNK A.S. ialah $ 14.59 trilion.[1] Pada tahun yang sama, KNK adalah $ 14.64 trilion.[2] Angka untuk A.S. tidak begitu berbeza kerana resit dan pembayaran pendapatan A.S. hampir seimbang.

Sebaliknya, KDNK Ireland pada tahun 2010 adalah $ 211.39 bilion[3] dan KNK $ 149.54 bilion.[4]

Rujukan

 • Wikipedia: Keluaran Dalam Negara Kasar
 • Wikipedia: Produk kebangsaan kasar
 • Di luar KDNK, Bagaimana Ekonomi Dunia Stack Up - Kajian Perniagaan Harvard
 • Keluaran Negara Kasar - CFTech.com
 • Senarai - Atlas Dunia
 • Wikipedia: Senarai negara mengikut KDNK (PPP) per kapita
 • Amerika Syarikat - CIA World Factbook
 • Indeks Negara Dunia oleh GNP dalam Dolar Pertukaran Semasa - Pierro Scaruffi