Perbezaan Antara Falsafah dan Psikologi

Falsafah

Falsafah, yang berasal dari perkataan Yunani 'philosophia', diterjemahkan secara literal kepada 'cinta kebijaksanaan. Falsafah adalah kajian masalah umum dan asas yang melibatkan perkara-perkara konkrit seperti nilai, kewujudan, pengetahuan, akal, dan bahasa. Kaedah pemeriksaan falsafah termasuk soal soal, analisis kritikal, dan perdebatan rasional. Soalan falsafah yang telah ditimbulkan pada masa lalu termasuk: Adakah mungkin untuk mengetahui apa-apa dan membuktikannya? Apa yang paling nyata, dan apakah makna hidup? Walau bagaimanapun, falsafah juga berkaitan dengan soalan yang lebih konkrit seperti: Adakah manusia mempunyai kehendak bebas, dan apakah cara terbaik untuk menjalani kehidupan?

Psikologi

Psikologi, berasal dari perkataan Yunani 'psikologi' yang diterjemahkan secara literal kepada 'kajian semangat manusia.' Psikologi adalah kajian minda manusia dan tingkah laku manusia. Ia menggabungkan pemeriksaan kedua-dua pengalaman yang sedar dan tidak sedarkan diri, serta interaksi antara pemikiran, perasaan, dan tingkah laku. Psikologi adalah disiplin akademik dan sains yang digunakan, yang bertujuan untuk memahami peranan proses mental dalam tingkah laku manusia, sementara juga meneroka fungsi fisiologi dan biologi yang menyokong pemprosesan dan tingkah laku kognitif. Konsep yang diterokai oleh ahli psikologi termasuk persepsi, kognisi, perhatian, emosi, kecerdasan, fenomenologi, motivasi, fungsi otak, keperibadian, tingkah laku, hubungan dan daya tahan. Kaedah penyiasatan psikologi empirik meliputi kajian eksperimental untuk membuat kesimpulan hubungan kausal dan korelasi antara pembolehubah yang berbeza.

Perbezaan Antara Dua Praktik

Falsafah boleh dikatakan mendasari semua sains, termasuk psikologi, dan oleh itu kedua-dua disiplin bertindih secara serentak. Walau bagaimanapun, walaupun kedua-dua badan pengetahuan mengkaji orang dan kehidupan, aspek setiap disiplin yang difokuskan, jauh berbeza. Maksudnya, ketika falsafah cuba memahami kewujudan kehidupan manusia, psikologi berusaha memahami perilaku manusia.

Selain topik yang meliputi setiap bidang, falsafah dan psikologi juga berbeza dari segi kaedah yang mereka gunakan untuk menjawab soalan. Falsafah melihat ke dalam bidang seperti kehidupan selepas kematian melalui soalan dan jawapan, dan tidak akan menghasilkan satu jawapan yang betul. Secara kontras, psikologi menggunakan kaedah saintifik untuk memahami tingkah laku manusia. Ini melibatkan ujian hipotesis yang menghasilkan kesimpulan logik, disokong oleh kedua-dua pemerhatian dan data fizikal.

Tambahan pula, falsafah dan psikologi berbeza dalam peluang pekerjaan. Jurusan falsafah boleh digunakan sebagai guru, penyelidik, penulis, dan penceramah akademik. Secara kontras, ahli psikologi dapat bekerja di pelbagai bidang. Mereka boleh menjadi ahli psikologi klinikal yang mendiagnosis dan merawat keadaan kesihatan mental, atau mereka boleh menjadi ahli psikologi kaunseling yang memberi orang nasihat mengenai isu-isu yang berbeza. Pakar psikologi juga boleh menjadi penceramah akademik, pensyarah pendidikan tinggi, penulis, dan penyelidik.